Atormac
Neurology India
Open access journal indexed with Index Medicus
  Users online: 2362  
 Home | Login 
About Current Issue Archive Ahead of print Search Instructions Online Submission Subscribe Videos Etcetera Contact
Read this article

 


    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Multisegmental cervical ossification of the posterior longitudinal ligament: Anterior vs posterior approach

Jain Subodh K, Salunke Pravin S, Vyas K H, Behari Sanjay S, Banerji Deepu, Jain Vijendra K

Year : 2005| Volume: 53| Issue : 3 | Page no: 283-285

   This article has been cited by
 
1 Anterior controllable antidisplacement and fusion surgery for the treatment of multilevel severe ossification of the posterior longitudinal ligament with myelopathy: preliminary clinical results of a novel technique
Jingchuan Sun,Jiangang Shi,Ximing Xu,Yong Yang,Yuan Wang,Qingjie Kong,Haisong Yang,Yongfei Guo,Dan Han,Jingjing Jiang,Guodong Shi,Wen Yuan,Lianshun Jia
European Spine Journal. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Anterior corpectomy comparing to posterior decompression surgery for the treatment of multi-level ossification of posterior longitudinal ligament: A meta-analysis
Songgang Wang,Yanxiao Xiang,Xia Wang,Hao Li,Yong Hou,Hua Zhao,Xin Pan
International Journal of Surgery. 2017; 40: 91
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Segmental Subtotal Corpectomy and Reconstruction With Titanium Cage and Anterior Plate for Multilevel Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament
Tao Zhang,Ying Guo,Naiwu Hu,Limin Chen,Yin Wu,Yang Wang,Libing Liu,Chengbin Zhao
Orthopedics. 2016; 39(6): e1140
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Anterior versus posterior approach for the treatment of cervical compressive myelopathy due to ossification of the posterior longitudinal ligament: A systematic review and meta-analysis
Fan Feng,Wenfeng Ruan,Zhengye Liu,Yi Li,Lin Cai
International Journal of Surgery. 2016; 27: 26
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Cervical Myeloradiculopathy due to Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament with versus without Diffuse Idiopathic Spinal Hyperostosis
Ryoji Tauchi,Sang-Hun Lee,Colleen Peters,Shiro Imagama,Naoki Ishiguro,K. Daniel Riew
Global Spine Journal. 2016; 6(4): 350
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Surgical Results and Prognostic Factors of Anterior Cervical Corpectomy and Fusion for Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament
Yu Chen,Lili Yang,Yang Liu,Haisong Yang,Xinwei Wang,Deyu Chen,Mohammed Shamji
PLoS ONE. 2014; 9(7): e102008
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Surgical Strategy for Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament in the Cervical Spine
Yu Chen,Xiaowei Liu,Deyu Chen,Xinwei Wang,Wen Yuan
Orthopedics. 2012; 35(8): e1231
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Management of cervical myelopathy due to ossification of posterior longitudinal ligament in a patient with Alstr÷m syndrome
Rishi Mugesh Kanna,Daniela Gradil,Bronek M. Boszczyk
European Spine Journal. 2012; 21(12): 2418
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 Does ossification of the posterior longitudinal ligament progress after laminoplasty? Radiographic and clinical evidence of ossification of the posterior longitudinal ligament lesion growth and the risk factors for late neurologic deterioration
Kyle M. Fargen,J. Bridger Cox,Daniel J. Hoh
Journal of Neurosurgery: Spine. 2012; 17(6): 512
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 Perioperative complications of anterior cervical decompression with fusion in patients with ossification of the posterior longitudinal ligament: a retrospective, multi-institutional study
Atsushi Kimura,Atsushi Seichi,Yuichi Hoshino,Masashi Yamazaki,Macondo Mochizuki,Atsuomi Aiba,Tsuyoshi Kato,Kenzo Uchida,Kei Miyamoto,Shinnosuke Nakahara,Shinichirou Taniguchi,Masashi Neo,Toshihiko Taguchi,Kenji Endo,Masahiko Watanabe,Masahito Takahashi,Takashi Kaito,Hirotaka Chikuda,Takahito Fujimori,Takui Ito,Atsushi Ono,Kuniyoshi Abumi,Kei Yamada,Yukihiro Nakagawa,Yoshiaki Toyama
Journal of Orthopaedic Science. 2012; 17(6): 667
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11 Management of cervical myelopathy due to ossification of posterior longitudinal ligament in a patient with Alstr├Âm syndrome
Kanna, R.M. and Gradil, D. and Boszczyk, B.M.
European Spine Journal. 2012; 21(12): 2418-2424
[Pubmed]  [Google Scholar]
12 Does ossification of the posterior longitudinal ligament progress after laminoplasty? Radiographic and clinical evidence of ossification of the posterior longitudinal ligament lesion growth and the risk factors for late neurologic deterioration: A review
Fargen, K.M. and Cox, J.B. and Hoh, D.J.
Journal of Neurosurgery: Spine. 2012; 17(6): 512-524
[Pubmed]  [Google Scholar]
13 Surgical strategy for ossification of the posterior longitudinal ligament in the cervical spine
Chen, Y. and Liu, X. and Chen, D. and Wang, X. and Yuan, W.
Orthopedics. 2012; 35(8): e1231-e1237
[Pubmed]  [Google Scholar]
14 Anterior versus posterior surgery for multilevel cervical myelopathy, which one is better? A systematic review
Tao Liu, Wen Xu, Tao Cheng, Hui-Lin Yang
European Spine Journal. 2011; 20(2): 224-235
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
15 Dorsal versus ventral surgery for cervical ossification of the posterior longitudinal ligament: considerations for approach selection and review of surgical outcomes
John H. Shin,Michael P. Steinmetz,Edward C. Benzel,Ajit A. Krishnaney
Neurosurgical FOCUS. 2011; 30(3): E8
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
16 Management of cerebrospinal fluid leaks after anterior decompression for ossification of the posterior longitudinal ligament: a review of the literature
Marcus Mazur,Gregory F. Jost,Meic H. Schmidt,Erica F. Bisson
Neurosurgical FOCUS. 2011; 30(3): E13
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
17 A systematic review of complications in cervical spine surgery for ossification of the posterior longitudinal ligament
Hai Li, Li-Yang Dai
The Spine Journal. 2011;
[HTML Full text]  [Google Scholar] [DOI]
18 Management of cerebrospinal fluid leaks after anterior decompression for ossification of the posterior longitudinal ligament: A review of the literature
Mazur, M., Jost, G.F., Schmidt, M.H., Bisson, E.F.
Neurosurgical Focus. 2011; 30(3)
[Pubmed]  [Google Scholar]
19 Dorsal versus ventral surgery for cervical ossification of the posterior longitudinal ligament: Considerations for approach selection and review of surgical outcomes
Shin, J.H., Steinmetz, M.P., Benzel, E.C., Krishnaney, A.A.
Neurosurgical Focus. 2011; 30(3)
[Pubmed]  [Google Scholar]
20 Systematic Review of Cohort Studies Comparing Surgical Treatment for Multilevel Ossification of Posterior Longitudinal Ligament: Anterior vs Posterior Approach
Junjie Xu, Kai Zhang, MA XiangYang, QingShui Yin, ZengHui Wu, Hong Xia, ZhiYun Wang
Orthopedics. 2011;
[HTML Full text]  [Google Scholar] [DOI]
21 Inter- And Intra-observer Variability Of A Cervical OPLL Classification Using Reconstructed CT Images
Han Chang, Chae-Gwan Kong, Ho-Yeon Won, Ju-Hwan Kim, Jong-Beom Park
Clinics in Orthopedic Surgery. 2010; 2(1): 8-12
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
22 Pharmacological aspect of ectopic ossification in spinal ligament tissues
Ken-Ichi Furukawa
Pharmacology & Therapeutics. 2008; 118(3): 352
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
23 Pharmacological aspect of ectopic ossification in spinal ligament tissues
Furukawa, K.-I.
Pharmacology and Therapeutics. 2008; 118(3): 352-358
[Pubmed]  [Google Scholar]
24 Multilevel cervical oblique corpectomy in the treatment of ossified posterior longitudinal ligament in the presence of ossified anterior longitudinal ligament
Chacko, A.G., Daniel, R.T.
Spine. 2007; 32(20): E575-E580
[Pubmed]  [Google Scholar]

 

Online since 20th March '04
Published by Wolters Kluwer - Medknow