Atormac
Neurology India
menu-bar5 Open access journal indexed with Index Medicus
  Users online: 5535  
 Home | Login 
About Editorial board Articlesmenu-bullet NSI Publicationsmenu-bullet Search Instructions Online Submission Subscribe Videos Etcetera Contact
Read this article

 


    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Adiponectin receptor 1 expression is associated with carotid plaque stability

Takeuchi Satoru, Wada Kojiro, Uozumi Yoichi, Otani Naoki, Osada Hideo, Nagatani Kimihiro, Mori Kentaro

Year : 2013| Volume: 61| Issue : 3 | Page no: 249-253

   This article has been cited by
 
1 Adiponectin improves NF-?B-mediated inflammation and abates atherosclerosis progression in apolipoprotein E-deficient mice
Xuemei Wang,Qingjie Chen,Hongwei Pu,Qin Wei,Mingjun Duan,Chun Zhang,Tao Jiang,Xi Shou,Jianlong Zhang,Yining Yang
Lipids in Health and Disease. 2016; 15(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Globular CTRP9 inhibits oxLDL-induced inflammatory response in RAW 264.7 macrophages via AMPK activation
Peng Zhang,Chengmin Huang,Jun Li,Tingting Li,Haipeng Guo,Tianjiao Liu,Na Li,Qing Zhu,Yuan Guo
Molecular and Cellular Biochemistry. 2016; 417(1-2): 67
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 CTRP9 enhances carotid plaque stability by reducing pro-inflammatory cytokines in macrophages
Jun Li,Peng Zhang,Tingting Li,Yawei Liu,Qing Zhu,Tongshuai Chen,Tianjiao Liu,Chengmin Huang,Jianning Zhang,Yun Zhang,Yuan Guo
Biochemical and Biophysical Research Communications. 2015; 458(4): 890
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Adiponectin Abates Atherosclerosis by Reducing Oxidative Stress
Yining Yang
Medical Science Monitor. 2014; 20: 1792
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Online since 20th March '04
Published by Wolters Kluwer - Medknow