Atormac
briv
Neurology India
menu-bar5 Open access journal indexed with Index Medicus
  Users online: 818  
 Home | Login 
About Editorial board Articlesmenu-bullet NSI Publicationsmenu-bullet Search Instructions Online Submission Subscribe Videos Etcetera Contact
   Navigate here  
  »   Search
  »   Current Issue
  »   Submit Article 
  »   My Preferences 

Follow us on:

Twitter Icon Linkedin Icon Instagram Icon Facebook Icon

 


This article has been cited by
1A study on the association of rs7950273 polymorphism in the PDGFD with ischaemic stroke in the Chinese Han population
Jingjun Han,Huanlian Li,Deqiang Wu,Nafen Zeng,Zhihua Wu,Longgan Cai,Weiqiang Chen,Wei Zuo,Yanwei Zhang
Annals of Human Biology.2016;43(1)78
[DOI]
2ARHGEF10 gene polymorphism is closely associated with the risk of ischemic stroke in Northern Han Chinese population
Hong Li,Shasha Yu,Rui Wang,Zhaoqing Sun,Xinghu Zhou,Liqiang Zheng,Zhihua Yin,Xingang Zhang,Yingxian Sun
Neurological Research.2017;39(2)158
[DOI]
3Impact of CRP gene and additional gene–smoking interaction on ischemic stroke in a Chinese Han population
Zhenggang Wu,Yujing Huang,Jing Huang,Lin Fan
Neurological Research.2017;39(5)442
[DOI]
4A common variant in ARHGEF10 alters delta-6 desaturase activity and influence susceptibility to hypertriglyceridemia
Juan de Toro-Martín,Frédéric Guénard,Iwona Rudkowska,Simone Lemieux,Patrick Couture,Marie-Claude Vohl
Journal of Clinical Lipidology.2018;12(2)311
[DOI]
5A GWAS-supported variant interacting with diabetes predicts risk of atherothrombotic stroke in Han Chinese population
Zibao Li,Bo Sun,Mengmeng Gu,Mengmeng Wang,Xi Cheng,Jia Lv,Si Cen,Shuai Zhang,Zhengze Dai,Yongjie Bai,Shun Li,Guiling Wang,Zhiqiang Weng,Yonghui Shi,Zhizhong Zhang,Xinfeng Liu
International Journal of Neuroscience.2019;129(2)167
[DOI]
6The association of CYP1A1 genetic polymorphisms and additional gene–gene interaction with ischemic stroke in the eastern Han of China
Meng Zhang,Jian-ming Wu,Qiu-Sheng Zhang,Da-wei Yan,Li-jie Ren,Wei-ping Li
Neurological Sciences.2016;37(10)1679
[DOI]
7ARHGEF10knockout inhibits platelet aggregation and protects mice from thrombus formation
D.-H. Lu,C.-C. Hsu,S.-W. Huang,H.-J. Tu,T.-F. Huang,H.-C. Liou,H.-M. Liao,C.-H. Chen,W.-M. Fu,S. S.-F. Gau
Journal of Thrombosis and Haemostasis.2017;15(10)2053
[DOI]
8ARHGEF10 directs the localization of Rab8 to Rab6-positive executive vesicles
Satoshi Shibata,Tsubasa Kawanai,Takayuki Hara,Asuka Yamamoto,Taro Chaya,Yasunori Tokuhara,Chinami Tsuji,Manabu Sakai,Taro Tachibana,Shinobu Inagaki
Journal of Cell Science.2016;15(10)2053
[DOI]
Online since 20th March '04
Published by Wolters Kluwer - Medknow